Novosti i događanja

Novosti i događanja

Poziv na skupštinu 07.06.2017.

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 23.05.2017. godine, temeljem ovlaštenja iz čl.13. st.3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 4. st. 5. Društvenog ugovora Projektgradnja d.o.o., Gornja Vrba- Slavonski Brod, Vrbska ulica 3,OIB: 19659143269,  zastupana po direktoru, Miljenko Zovko, ( dalje u tekstu Društvo),direktor Društva  dana 24.05.2017. godine  donosi

 

POZIV ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA

PROJEKTGRADNJA d.o.o.

 

I  Skupština Društva održat će se dana  07. lipnja 2017. godine u prostorijama Društva., Gornja Vrba-Slavonski Brod, Vrbska ulica 3, s početkom u 12,00. sati.

II Za sjednicu Skupštine društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

 

Dnevni red

 

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i opunomoćenika članova Društva,
  2. Donošenje odluke o opozivu revizora Društva za 2016. godinu,
  3. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu
  4. Opoziv članova Nadzornog odbora i to predsjednika Nadzornog odbora Ivana Todorića, te članova Nadzornog odbora Anite Benić, Marijana Matakovića i Bože Čerkeza,
  5. Biranje novih članova Nadzornog odbora kako slijedi: Irene Weber, Dunje Šimunić Mehdin, Dubravka Perovića, Davora Bošnjakovića.
  6. Prijedlozi odluka Izvanrednog povjerenika uz točke pod br. 2,3,4 i 5:

Ad 2) Opoziva se revizor poslovanja Društva za 2016. godinu, Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB:71665824084,

Ad 3) Za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353,

Ad 4) Opozivaju se članovi Nadzornog odbora i to: predsjednik Nadzornog odbora Ivan Todorić, Zagreb, Himper 5, OIB:75805072950, te članovi Nadzornog odbora i to: Anita Benić, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 32d, OIB: 77443342375, Marijan Mataković, Zagreb, Grahorova 13, OIB: 49927057083, Božo Čerkez, Karanac, Kolodvorska 142, OIB: 94296222763.

Navedeni opozivi stupaju na snagu s danom donošenja odluke.

Ad 5) Biraju se članovi Nadzornog odbora i to: Irena Weber, Zagreb, Gruška 12, OIB: 22832175271; Dunja Šimunić Mehdin, Zagreb, Gredička ulica 38, OIB 09474257658; Dubravko Perović, Zagreb, Anina 90, OIB 74768043351; Davor Bošnjaković, Našice, J.J. Strossmayera 18/a, OIB: 66651739426.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Navedeno imenovanje stupa na snagu s danom donošenja odluke.

 

III  Članovi društva na skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika na temelju specijalne pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

 

PROJEKTGRADNJA d.o.o.

                                                                                                                                             d i r e k t o r

                                                                                                                                 Miljenko Zovko

Web stranica www.projektgradnja.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »